top of page

:as

samen uw huis her-denken

Architektuur gaat ergens over. Gebouwen zijn meer dan wat stenen op mekaar. Elk gebouw heeft een ziel, heeft een verhaal. In een stad als Antwerpen is dit zeer uitgesproken. Niet alleen door haar rijke geschiedenis maar vooral door de sterke dialoog tussen gebouw en stad. Stad in de ruime betekenis: gebouwen, mensen, straten en pleinen, rivier, ...

 

De mens evolueert zeer snel en voor een stad is het soms moeilijk om te volgen. Steden hebben zich altijd beschermd tegen buitenaf en voortdurend voor onafhankelijkheid gevochten. We zijn nu in een periode gekomen waar mensen streven naar een extreme vrijheid voor zichzelf. Dit vertaalt zich duidelijk in de architektuur: veel lucht, veel licht, veel zicht. Ons streven is deze waarden toe te passen binnen de stedelijke morfologie, in al haar facetten en met alle respect ervoor. In praktijk betekent dit dat we zoeken naar de juiste dialoog met de omgeving. Want als we streven naar vrijheid, mag dit niet ten koste gaan van de vrijheid van de andere.

 

Om dit alles op een kwalitatieve en duurzame manier te realiseren geven we bijzondere aandacht aan materialen. We volgen de evolutie van nieuwe trends nauwgezet en kiezen voor die materialen die duurzaamheid, respect voor de omgeving en een uitgesproken karakter bundelen. Heel bewust worden oude en nieuwe materialen gecombineerd met mekaar. Zo ontstaat een interessante dialoog die het verhaal van de verhouding tussen oud en nieuw mooi vertelt.

 

In de beschreven context staat de gebruiker centraal. De bewoner, de werknemer, de eigenaar , de bezoeker, ... zij bepalen of een gebouw geslaagd is of niet. Want net zoals muziek dient om beluisterd te worden, dient architektuur om beleefd te worden. Daarom betrekken we iedereen zoveel mogelijk in het volledige proces. Het verhaal moet duidelijk zijn en iedereen moet zijn rol goed kennnen. Zoals de meeste verhalen uit de realiteit is er ook hier een cruciaal hoofdstuk: financiën. Vooral hier moeten afspraken duidelijk zijn. Daarom is een dialoog tussen alle actoren nodig om tot een degelijk resultaat te komen.

controle tijdens werken Lovelingstraat
doorzichtig afdak Drakenhof
asymetrische achtergevel Haantjeslei
Mondriaan Jan Moorkensstraat
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
bottom of page